26.1.10

2.1 Creences i religió

Els berbers creien en les forces de la natura. L'aigua era l'element fonamental dels rituals perquè era venerada i sagrada en totes les seves manifestacions: fonts, rius i pluges. Eren habituals les pràctiques de ritus sobre rius per a la guarició de les malalties, adoraven els astres, especialment la lluna i el sol. El sacrifici dels animals era un ritual fonamental en la seva religió; s'han trobat imatges d'alguns animals com l'àries i el brau que representaven la força de la fecunditat, en monumentals funeraris i muntanyes. Aquesta pràctica persisteix també fins avui en dia. Els berbers eren unificadors i adoraven molts déus, les inscripcions antigues ens transmeten alguns de la manera següent:

  • Illu i Thililua: són els déus de les aigües. Els noms procedeixen de lilu, que significa aigua, i de slil o lil, que en amazic modern significa netejar.

  • Africà: era una deessa amb un cap de lleó que portava la pell d'elefant.

  • Bocax i Ifru: són els déus de les muntanyes. La paraula ifru/ ifri vol dir amagar i en berber modern gruta.

També hi havia altres déus i deesses com ara: Macurtam, Miunam, Vihinam, Virsissima, Macurgum, Matilam i Bronchor.

Actualment no adorem a diversos déus sinó, només a un sol Deu (monoteistes) que és Al-alà i per tant tots els berbers foren convertits al islam, a causa de la invasió musulmana al segle V. Tenim el deure de anar a la mesquita els divendres per resar i resar 5 cops al dia. Per altra banda també practiquem el ramadà i celebrem la festa del xai. I el nostre llibre sagrat és l'alcorà”

Què és l'alcorà (al-Qur'ān) ?

És el llibre sagrat del Islam, com per exemple la bíblia pels cristians. Aquest llibre conté la paraula de Deu (Al·là) revelada al profeta Mahoma (Muhammad) per mitjà de l'àngel Gabriel (Jibril), fou el primer llibre escrit en àrab. Tot gira al voltant del tawhid o prinicipi de la unitat absoluta de l'existència, que queda condensat en la formula La ilaha illa Llahu (no hi ha res més divinitat que Déu) i fins i tot La ilaha illahu (no hi ha més divinitat que Ell). Aquest és el nucli de la cosmovisió islàmica.

Actualment no adorem a diversos déus sinó, només a un sol Deu (monoteistes) que és Al-alà i per tant tots els berbers foren convertits al islam, a causa de la invasió musulmana al segle V. Tenim el deure de anar a la mesquita els divendres per resar i resar 5 cops al dia. Per altra banda també practiquem el ramadà i celebrem la festa del xai. I el nostre llibre sagrat és l'alcorà”

Què és el ramadà ?

El ramadà és una tradició musulmana que ha de celebrar-se cada any al novè mes del calendari lunar. Consisteix en una sèrie de sacrificis en honor a Al·là. Tant els homes com les dones han de realitzar el dejú i deixar de tenir relacions sexuals des de la sortida del sol fins al ocàs. També han de deixar de fumar i de perfumar-se (només de dia).

En general, es deixa de realitzar totes aquestes activitats perquè Al·là així ho va ordenar. D'aquesta manera es pot desenvolupar la voluntat de lluitar contra la set, la gana i les necessitats sexuals, demostrant-li felicitat a Deu e intentant convertir-se en bones persones, amb una major moral.
2 comentaris: