26.1.10

3.2 La família

La dona en la cultura berber, és la base familiar, encara que el patriarcat és el lema general. Són grans narradores de contes i llegendes que van heretant, tenen una gran tradició oral, sempre contra la intolerància i l'abús de poder, molt acostumades a utilitzar subtileses i ironies, al contrari que la dona àrab, acostumen a participar en reunions i festes, fins i tot amb estrangers.







L'home és el que té el control absolut sobre els membres de la família, la dona, per la seva banda, controla els pilars de la moral i la vida privada de la família. En tots els casos d'honor de la família, dependrà de les joves i de la guàrdia de la seva virginitat. Són molt supersticioses i donades a encanteris i encisos cap al marit per conservar, amor i fidelitat.

  • L'home és el cap familiar.

  • La dona ha d'obeir a l'home (pare, germà o marit).

  • Tenen dret a la seva manutenció. Poden disposar o administrar els seus béns personals.

  • El dot que la dona rep en plena propietat, constitueix una condició de validesa del matrimoni.

  • Són excloses de la filiació.

  • No poden casar-se amb no musulmans.

  • Només els homes tenen dret a la infidelitat.

  • La poligàmia al Marroc està consentida amb quatre dones, sempre amb l'autorització de l'esposa.

  • La tutela dels fills sempre és compartida.

  • La dona no té identitat jurídica.





El vestuari berber en les dones consisteix bàsicament en capes de teixits de llana i cotó amb estampats de tons no excessivament obscurs. Són vestits cenyits al coll i sobrats en caiguda, de màniga llarga, de múltiples variacions. Les dones que havien tingut un fill que ha estat baró porten una peça de plata al front del cap. En els casaments solen portar uns collarets no excessivament llargs però sí enormes, és a dir major quantitat de peces de plata.








Les peces de plata que porta una dona berber:

Al tifinagh, s'observa en la seva joieria les línies de trets perpendiculars, els punts i els triangles.

El grafisme ha inspirat nombroses decoracions amazighs. Algunes decoracions emprades tenen tècniques com la filigrana, l'esmalt i encast de pedres. Les joies són confeccionades en plata i poques vegades es fa servir un altre metall com coure o llautó.






Quin significat ens proporcionen?

Els significats de les simbologies i representacions, la vestimenta, el pentinat, els tatuatges i les joies proporcionen molta informació sobre la pertinença clànica i tribal, el nivell social i, fins i tot, l'estatut personal de la dona que les llueix i la seva qualitat de casada, soltera o vídua. En alguns casos, com passa amb el "adwir" de la Cabilia algeriana, fins i tot ens indiquen que el seu portador és la mare orgullosa d'un fill que porta aquesta joia al front i no sobre el pit. En les següents imatges us mostro les diferents peces de plata.






Les joies les compren els homes en els anys d'una bona economia, però després poden ser venudes en moments de dificultat econòmica, com quan es produeixen males collites en el camp. Però si són els homes qui les fabriquen i compren les joies, són les dones en canvi qui les gaudeixen, ja que en principi els pertanyen i són la seva assegurança de vida en cas de viduïtat o de rebuig per part del marit. Per això les porten sempre a sobre, i no és estrany trobar una pastora plena de cadenes i polseres.

La plata que guarnien les dones provenien de la mina de Taznakha la més important del nord d'Àfrica. Antigament era dels berbers però al llarg del temps se la va annexionar el govern del Marroc, tot i que molts poblats de la zona hi estaven en contra i reclamen la mina rica en plata. Avui dia la majoria de la plata es portada en camions directament a Rabat i des d'allà la distribueix, per tots els països interessats i es queden el benefici sense compartir amb els berbers de la zona de Taznakha.

Són moltes les dones berbers que utilitzen amulets per protegir-se, tant elles com les seves famílies i els seus fills d'una banda, en l'existència de nombrosos petits porta-alcorans que formen part de fíbules i collarets i que ens parlen de la fe musulmana. Per contra, les joies són plenes d'amulets de tota mena i de tot tipus de formes i representacions amb les quals es presenta un credo, barreja de conviccions. En les següents imatges observem els amulets, utilitzats per les dones berbers per protegir-se.






Pel que fa al cap, porten un mocadors anomenat el hijab. És una vestimenta femenina islàmica que estableix que ha de cobrir la major part del cos i que en la pràctica es manifesta de diversos tipus de peces, segons les zones i èpoques.

Quina importància té el hijab ?

La importància del hijab és diferent segons el medi sociocultural de què es tracti i segons l'època històrica. Tot i que actualment és fonamenta el seu ús en l'islam, en moltes parts del món les dones cobreixen la major part del seu cos, inclosa el cap, per raons anàlogues a les esgrimides pels musulmans.

Què explica al-Qur'ān sobre el hijab ?

Profeta: “vaig donar a les teves dones i les teves filles hi ha les dones dels creients que es cenyeixin els seus vels. Aquesta és la millor manera que siguin reconegudes i no siguin molestades. Déu és indulgent, misericordiós.”

(al-Qur'ān 33, 59)

Ordena als creients que baixin les seves mirades i siguin castos. Això és el més convenient per a ells. Déu està ben informat del que fan. Digues a les creients que baixin les seves mirades i siguin castes, i que no mostrin dels seus adorns més que el que es veu. Que cobreixin el seu pit amb els seus vels [...]”

(al-Qur'ān 24, 31-32)






Pel que fa a l'home, és lliura la paraula “Amazigh” ja ho diu “home” lliure, és a dir està lliure per fer qualsevol cosa sense avisar prèviament a la seva dona. Actualment no es conserva aquesta tradició, sinó que avui en dia les dones comparteixen el mateix dret que els homes”













































































2 comentaris: